REACTIES


We treden sinds 2012 op voor jongeren (scholen en jongerenwerking), voor studenten (hogescholen en universiteiten) voor volwassenen (volwassenenonderwijs, instellingen, congressen & studiedagen, en op uitnodiging van de Vlaamse Overheid). We werken ook aan het maken van scènes en een voorstelling met jongeren van bijvoobeeld de Karel de Grote Hogeschool Campus Antwerpen, De Odisee Hogeschool Campus Dilbeek, CACHET vzw. KRAS vzw jongerenwerking.


"Wat jullie speelden is precies wat er thuis bij mij gebeurde. Dat was de eerste keer dat ik zag. Dat ik dus niet de enige ben die het meemaakt. Dat het dus ook niet mijn schuld is. Dat is zo raar om te beseffen. Ik ben jullie ontzettend dankbaar daarvoor".

"Door jullie optreden hebben we nu een heel andere sfeer in de klas gekregen. De pesters (ik schaam het te moeten zeggen, ik was er een) zijn gaan luisteren, wij dus, naar de gepesten. Het pesten is daardoor gestopt en dat is echt bangelijk dat dat gebeurt. Weet je hoe erg het was en hoe het nu is. Ik snap nu ook waarom ik pestte. Alle klassen van onze school zouden jullie moeten zien'.

"Opmerkingen van begeleiders nabespreking:
- de jonge acteurs zijn zeer herkenbaar voor de jongeren; het is een realistische mix van jonge mensen
- zeer tevreden over het hele initiatief, loont écht de moeite!
- het stukje “acteur op de stoel” is schitterend!
- het is belangrijk dat we er bij de scholen voor pleiten om ook achteraf nog eens op het thema IFG terug te komen
- de nabespreking door mensen uit de sector is een grote meerwaarde
- 4 leerlingen hebben contact opgenomen met het JAC naar aanleiding van de forum-voorstellingen (dit is gemiddeld 1 leerling per dag), dit is duidelijk een succes!"

"Toen ik jullie op school zag heb ik me gelijk aangemeld en ben mee gaan doen met de repetities. Ik heb nog niet opgetreden, dat durf ik na de zoemr wel. Maar het is heel therapeutisch voor me ! (Ja ik weet, er wordt altijd gezegd 'het is geen therapie, maar theater' maar toch!). Zo fijn om met mensen te zijn die je niet steeds hoeft uit te leggen of te verzwijgen."

"De voorstelling van vorige maandag vonden wij gewoonweg schitterend; dankzij de interactie die de regisseur tot stand bracht tussen de jonge acteurs en het leerlingenpubliek, was de betrokkenheid zeer groot. Een vijftal van onze leerlingen hebben mee geacteerd, en op die manier werd het probleem ook accuter aangevoeld. Tegelijkertijd werd er door de leerlingen ook actief nagedacht over oplossingen. Ook de aanwezigheid van de politie, die ons loodste door de procedures van het politiebezoek ingeval van klachten van de buren, was een duidelijk pluspunt. Bovendien was de inbreng van de mensen van het JAC erg informatief".

"Ik ben 16 en een meisje en ik val al heel lang op vrouwen maar durfde het nooit op school te zeggen. Maar bij die scène van jullie in Mechelen ging ik mee doen en toen riep ik opeens in de scène 'ik ben lesbisch!!'. Zo nu weet iedereen het. Alleen thuis nog........ kunnen jullie daar een keer komen spelen (lol)??"

“Zelf heb ik dit theater als zeer positief ervaren. Onze medewerkers waren erg betrokken, het theater was erg authentiek en zette de medewerkers aan tot nadenken over dergelijke situaties. We kregen ook goede informatie nadien tijdens de bespreking. Ik vind dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar".

"Alle collega's vonden het interessant dat het thema familiaal geweld eens ter sprake gebracht werd, vooral de collega's van Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, voor wie het ook een thema uit de cursus is".

"Het was een zeer indrukwekkende theatervoorstelling. Het heeft bij vele leerlingen emoties losgemaakt. De acteurs speelden hun rol inderdaad zo echt dat je na de voorstelling inderdaad echt geen sympathie meer had voor Kaj. Tijdens de voorstelling zat ik alvast op het puntje van mijn stoel, zo goed geacteerd! De persoonlijke inbreng van de leerlingen vond ik ook geweldig. Enkelen deden dit echt met volle overgave, vaak ook omdat ze zelf in een te evenaren situatie zitten".

"De nabespreking had voor mij gerust ook langer mogen duren. Jimmy van CAW Metropool gaf echt boeiende informatie".

"Eigenlijk had ik graag de nabespreking ook met de leerlingen gedaan. Ik weet graag wat er in het hoofd van de leerlingen omgaat wanneer ze met deze feiten worden geconfronteerd. Ik heb nog te weinig ervaring om in zulke situaties correct te handelen en zou hierover graag meer weten".

"Tips van de collega's voor eventuele volgende sessies:
- De nabesprekingen waren een succes bij de leerlingen. Misschien is het een idee om hier iets meer tijd voor te voorzien, maar dan eens van spreker te wisselen. Zo krijgen de leerlingen een gevarieerder beeld van de mogelijkheden en de problematiek rond de hulpverlening.
- De samenzetting van klassen blijkt niet zo evident: het lijkt ons in ieder geval niet aangewezen om ASO-leerlingen samen te zetten met BSO-leerlingen. De ene groep dreigt immers (verbaal) overtroefd te worden door de andere groep, en dat is wel jammer… Al bij al waren de collega's zeer enthousiast en we zullen graag gebruik maken van een volgende gelegenheid om ook andere klassen te laten kennismaken met deze vorm van theater.”