samenwerking

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen / PraKticum

Met Jeugdzorg Emmaüs (JZE) Antwerpen hebben we een samenwerkingsverband. Wij helpen hen met de trainingen die zij geven aan personeel. Personeel van de eigen instellingen en ook anderen via hun vormingscentrum PraKticum. Zij helpen ons met organisatie en publiciteit & werving in heel Vlaanderen. Ook gaan we samen een Europees project trachten te realiseren.

Stedelijk Lyceum Cadix (voorheen 't SISA)

Leerlingen van het SISA hebben de afgelopen vijf jaar elk najaar gerepeteerd voor forumtheater-scènes. Op uitnodiging van Provincie Antwerpen Dienst Zorg en Welzijn traden we daarna op voor middelbare scholen in Vlaanderen (zie overzicht). Uit deze vijf jaar is Forum ontstaan en we repeteerden op het SLCadix. De repetities gaan door maar nu even ergens anders omdat de school helemaal wordt verbouwd.

Odisee Hogeschool Brussel (Dilbeek)

We spelen al vier jaar elk jaar voor de viederjaars leerlingen Sociale Studies. Komend jaar gaan we veel vaker optreden omdat de studentn daar om vragen.

KRAS Jeugdwerk

We spelen op vier locaties van KRAS Jeugdwerk en we doen daar workshops. Omdat dat goed kan zijn voor de jongeren die daar komen. Dat weten we uit ervaring. En omdat we hopen dat jongeren van KRAS zich bij ons gaan aansluiten.

Hogeschool van Amsterdam

We spelen sinds 2014 elk jaar een week voor alle tweedejaars studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening tijdens de door studenten van de HvA ontwikkelde Themaweek Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Karel de Grote Hogeschool - lerarenopleiding

Sinds 2010 krijgen studenten forumtheater over intrafamiliaal geweld in de opleiding, gespeeld door scholieren van 't SISA. Sinds 2012 doen studenten van KdG zelf een tweedaagse workshop forumtheater met ons, waarbij zij na afloop twee voorstellingen geven. Dit jaar doen docenten van KdG dit zelf en ondersteunen wij waar nodig op afstand.