forumtheater.be

eigen ervaring / improvisatie / engagement

masterclass forumtheater   /   info
forumtheater jongeren   /   info   /   video
forumtheater vrouwen   /   info   /   video

Door de titel van deze website lijkt het misschien of alle forumtheatergroepen
van België hier vertegenwoordigd zijn. Dat is niet waar! Zoek zeker verder! Deze website is onstaan vanuit
de forumtheater jongerengroepen in Antwerpen (met Jeugdzorg Emmaus Antwerpen) en Amsterdam (met Dock)
en de Vrouwengroepen in Brussel (met Avansa Citizenne) en Kortrijk (met A'kzie en Schouwburg Kortrijk).
T