TECHNISCHE FICHE

Wat hebben we nodig


We spelen zonder geschreven teksten, zonder kostuums, make-up, speciale belichting en decors. Wanneer we een sofa of kapstok nodig hebben vragen we die in het gebouw waar we spelen. We spelen niet op een podium.
De stoelen van het publiek moeten los opgesteld kunnen worden (zie tekening onder de tekst). Meestal spelen we langs de lange zijde van een ruimte. De ruimte moet groot genoeg zijn voor publiek en speelvlak, en er moet een raam open kunnen voor frisse lucht. De speelruimte moet minstens één uur van te voren beschikbaar zijn voor de forumleden voor opwarming en doorloop.

Publiek

Uit ervaring weten we dat spelen voor en met 20 tot 70 mensen het beste werkt. Grotere of kleinere groepen kan ook, maar dan ontstaat een andere dynamiek en andere veiligheid voor alle deelnemers. Het is ook afhankelijk van welk soort publiek het is. Over grootte en samenstelling van het publiek is van te voren overleg.

Forumtheater voor jongeren
 in het onderwijs
Bij voorstellingen voor jongeren stellen we verplicht dat er na de voorstelling een nabespreking. Dat kan de uitnodigende instelling zelf organiseren, bijvoorbeeld in extra lessen. Het kan ook na de voorstelling. Men kan daarbij mensen van 't JAC of CAW uitnodigen. Die zijn tijdens de voorstelling dan ook aanwezig.
Deze nabespreking is bedoeld om de onderwerpen uit de scènes in een breder kader te zetten (bijvoorbeeld intra-familiaal geweld) en deelnemers te mogelijkheid te geven persoonlijke ervaringen te delen of om hulp te vragen.