VERLOOP VAN EEN VOORSTELLING

Verloop van de voorstelling
Een voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur. Een 'Joker' begeleidt de voorstelling en is de bemiddelaar tussen acteurs en publiek. Eerst warmen we het publiek op met spel en geven we uitleg over wat we doen. Daarna spelen we improviserend een korte scène (6 tot 10 minuten), gebaseerd op eigen ervaring. De scène loopt slecht af voor de hoofdrolspeler.  Niemand van ons speelt zichzelf en iedereen is vrij om wèl of niet met eigen ervaringen te komen. Na elke scène vragen we het publiek 'Wat heb je gezien?', 'Is het realistisch?', 'Is het herkenbaar?' en 'Hoe kan de hoofdrolspeler beter voor haar/zijn eigen veiligheid zorgen?' of 'Wat kunnen we doen?' Dan hernemen we de scène. Het publiek kan rollen vervangen waardoor de scène een andere afloop krijgt. Dat kan per scène meerdere keren gebeuren. De acteurs reageren daar improviserend op, vanuit hun eigen rol. Zo verkennen we de mogelijkheden voor bevrijding en oefenen we samen voor de werkelijkheid. We doen per voorstelling twee of drie scènes.

Nagesprek
Na afloop doen we graag nog 20 minuten een nagesprek. Waarbij de acteurs en publiek vragen aan elkaar kunnen stellen. Zonder rollen in te nemen. Daarnaast hebben we ook goede ervaringen met een extra nagesprek. Dan gaat het publiek in kleine groepjes napraten over wat er is gezien en gehoord. Om persoonljke ervaringen te delen als dat is gewenst. En om alles in breder verband te kunnen duiden. De aanwezige acteurs van forumtheater.be verdelen zich over die groepjes. Bij schoolklassen gaan docenten niet met leerlingen mee in die groepjes, maar vormen een eigen groepje. Indien uw organisatie dat op tijd vraagt kunnen externe organisaties (b.v. JAC, CAW) voor extra gespreksleiders zorgen.

Thema's op verzoek Het is mogelijk om (ruim) van te voren met thema's op verzoek te komen. Maar dat kunnen we alleen doen indien daar bij de acteurs voldoende herkenning en eigen ervaring mee is. We doen nl. niet aan rollenspel of 'ècht' theater. Ook is het mogelijk dat we improviseren op een door het publiek aangedragen persoonlijk dillemma dat past binnen het thema.

Muziek Er zijn in de groepen soms spelers die goed zijn in muziek. We hebben goede ervaringen wanneer we muziek toevoegen aan de voorstelling. Bijvoorbeeld tussen twee scènes. Het is afhankelijk van welke spelers meedoen aan de voorstelling of we dit kunnen aanbieden.