Wat we doen

De jongeren uit Antwerpen geven forumtheater voorstellingen over kindermishandeling, intrafamiliaal geweld, seksueel misbruik, vechtscheiding, parentificatie, geweld in jonge relaties, groepsdruk, de positie van jongeren in bijzondere jeugdzorg of jeugdgevangenis, discriminatie, racisme, pesten en genderongelijkheid.
De vrouwen uit Brussel spelen forumtheater voorstellingen over eigen ervaringen met geweld, armoede, discriminatie, opvoeding, gender, intimiteit, omgang met ongeneeslijke ziektes, de dictatuur van de kapitalistische schoonheidsnormen.

We doen dat op basis van eigen ervaringen. Niemand van ons speelt zichzelf en iedereen is vrij om wèl of niet met eigen ervaringen te komen.

We improviseren, zonder kostuums, zonder make-up, zonder speciale belichting of decors. We willen het in elk lokaal, op elke straathoek of dorpsplein kunnen spelen.

De scènes zijn kort en lopen slecht af voor de hoofdrolspeler. We bespreken de scène met het publiek. Dan hernemen we de scène. Het publiek kan nu spelers vervangen. Zo wordt er een andere afloop ontwikkeld. Dit is theater om uit een onderdrukte situatie te komen. We oefenen voor de werkelijkheid.

Elke voorstelling wordt geleid door een ervaren gespreksleider, de ‘joker’. Indien nodig zijn er nabesprekingen onder leiding van deskundige begeleiders in aanwezigheid van de acteurs.