IN DE PERS

(klik de titel om de video of het artikel te zien)

V i d e o
24/06/2018 / YouTube
Forumtheater is magie

A r t i k e l
25/11/2017 / De Standaard
Forumtheater wint prijs Lydia Chagoll

A r t i k e l
25/11/2017 / Jeugdhulp.be
Een kind 58 uur in een cel oplsuiten is niet ok (pdf-versie)

A r t i k e l
25/11/2017 / Jeugdzorgemmaus.be
FORUM ontvangt prijs Lydia Chagoll

A r t i k e l
01/03/2017 / De MORGEN
Voor mij was het heel normaal om slaag te krijgen

T e l e v i s i e
04/05/16 / ATV
Forum wint Bronzen Pagadder

A r t i k e l
21/04/16 / De GROENE AMSTERDAMMER
O jee, pappa komt zo thuis

A r t i k e l
06/11/2015 / De MORGEN
Praat Efkes met ons, doe geen toga aan, bezoek ons!

A r t i k e l
22/05/2013 / STAMP MEDIA
CACHET leert minderjarigen rechten kennen